چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سور مقصور کاسبان روان، مافياي روان

البته نوحه سرا بدش نمی آمد شاگردان دکتر کدیور را هم بستری کند

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵

زهرا م:
هم آوا حامی دومین کنگره جعلی روانکاوی است بسیاری از مدرسان یا اعضای هیات علمی هم آوا مثل سیامک موحدی، مهرداد افتخار، نهاله مشتاق،دانلد کاروت، علیرضا طاهری، شبنم نوحه سرا و…. ترکیب اصلی سخنرانان و اعضای کمیته علمی کنگره جعلی را تشکیل می دهند. مدرسان هم آوا خود را گروهی از متخصصان رشته هاى روانکاوى، روانشناسى بالینى و روانپزشکى می دانند که به شوق تحقیق، تدریس و درمان به شیوه ى روان تحلیلى گرد هم آمده اند. همچنین گفته شده است: مدرسان هم آوا با نگاهی آکادمیک و با تکیه به اصول علمی و اخلاقی تصمیم به آموزش دانشجویان گرفته اند[۱].
انجمن فرویدی ماهیت بسیاری از «مافیای روان» گروه هم آوا را روشن کرده که بطور بسیار مختصر عملکرد این افراد یادآوری می شود:
– سیامک موحدی در نخستین کنگره جعلی معرفی حضور شد. به نظر موحدی روانکاوی تلفنی مشکلی ندارد. به پیرو سیامک موحدی که همایون پور پیوست می شود( موحدی به عنوان (آنالیست(۱) و معلم هماپون پور ). یک آموخته موحدی روانکاو بودن آن را ثابت می کند: «هر کاری تو را شاد می کند انجام بده حتی اگر آن کار خوابیدن با شوهر دوستت باشد».[۲] نقش سیامک موحدی در «حذف فیزیکی دکتر کدیور» نیز از ذهنها پاک نمی شود
– همدستی شبنم نوحه سرا با «پدرخوانده» و سایر دوستان مافیایی در «حذف فیزیکی دکتر کدیور» در سال ۲۰۱۳ نیر فراموش نشدنی است: پرسش او از شاگردان دکتر کدیور: «فکر می کنید توطئه ای علیه دکتر کدیور انجام شده؟» و نامه او به پزشکی قانونی« ما هیچ چیز پیدا نکردیم و فقط بر اساس شکایت همسایه ها این تشخیص را دادیم » !!![۳]
– علاوه بر درسنامه های به سرقت رفته دکتر کدیور توسط اعضای هیات علمی هم آوا مثل نهاله مشتاق و پور علی بابا، دروغ مشتاق در نخستین کنگره جعلی در خاطره ها مانده است: درنخستین کنگره جعلی، زمان پرسش و پاسخ، وقتی صنعتی در ردیف اول جلوس کرده بود و نهاله مشتاق جزء هیات رئیسه کمیته علمی بود، یکی از اعضای انجمن فرویدی سوالی از صنعتی پرسید، اما مشتاق گفت صنعتی در سالن حاضر نیست. دروغی که همه حاضرین را متعجب کرد.
– مهرداد افتخار با حمایتهای محمد صنعتی از دیگر اعضای مافیای روان است که مدعی است روانکاو است، چون تخصص روانپزشکی دارد.او حتی حاضر است برای محمد صنعتی یک «دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان بسازد»[۴]
با این تفاسیر مشخص می شود که هم آوا چقدر مبتنی بر اصول اخلاقی و علمی عمل می کند؟ با توجه به همین اصول علمی و اخلاقی باید مدرسان هم آوا را چنین توصیف کرد: جمعی از «مافیای روان»، با «گفتار دانشگاهی» (نوعی گفتار اربابی) که اصول علمی و اخلاقی را زیر پا می گذارند و در کسوت روانکاو با هدف شستشوی مغزی و نابودی فرهنگ گرد هم آمده اند.
[۱] https://hamavapsych.com/index.php/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
[۲] https://freudianassociation.org/?p=11771
[۳] https://freudianassociation.org/?p=26668
[۴] https://freudianassociation.org/?p=13393


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28235

  تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۰۱:۱۳