شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، عفاف و حجاب!

البته که این حکومت گورزادها فرق بین فروپاشی ذهنی و فروپاشی ساختاری را نمی فهمد!

فروپاشی و سقوط ذهنی جمهوری اسلامی
✍🏻سلمان موسوی

سقوط و فروپاشی برای حکمرانی در قامت دو رویکرد قابل تامل و توجه می باشد.
_فروپاشی و سقوط ساختاری
-فروپاشی و سقوط ذهنی

جمهوری اسلامی بعد از قریب به ۵ دهه دچار فروپاشی و سقوط حکمرانی در ذهن جامعه و باور اجتماع شده است ، آنچه که سرمایه های اجتماعی و باورمندی مردم نسبت به حاکمیت به پایین ترین حد خود در تاریخ رسیده و امید به آینده با این شیوه حکمرانی برای مردم همچون کابوسی آرامش درونی را پریشان کرده.

آنچه در این سالهای اخیر در سیمای انسان ایرانی ترسیم و توصیف میگردد فروپاشی و سقوط جمهوری اسلامی و زمامدارانش در ذهن و باور مردمی است که امروز برای بازپس گرفتن زندگی و تولید امید برای آینده ای در خور و شایسته ی انسان ایرانی به همبستگی و اتحاد و یافتن همدردان مشترک خود در خیابان هستند.

حال حکومت به جای ترمیم و درمان این فروپاشی فکری و ذهنی بدنبال عقب افتادن فروپاشی ساختاری با تکیه بر سرکوب و ارعاب هستند غافل از اینکه فروپاشی ذهنی یک‌حکمرانی، برای زمامداران پرهزینه تر از حفظ کوتاه مدت ساختاری است که دیر یا زود آوار خواهد شد.

✅ @Sahamnewsorg

 

منبع: کانال تلگرامی سحام نیوز


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=64487

  تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت: 08:28