چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

الفبای «قراردادهای اجتماعی» ولتر

شنبه ۱۳ تیر  ۱۳۹۳

دیدگاه خانم افروز ر. درباره «مافیای روان»

 
وزیر بهداشت: “من چیزهایی را در کشور دیدم [و می‌بینم] که قبلش فکرش را هم نمی‌کردم. آن زمان من نماینده صنف بودم و طبیعی است که به منافع آن صنف فکر می‌کردم و تصور می‌کردم انتخابات با شکوهی برگزار شده و ۶۰۰ نفر به من رأی داده‌اند و لازم است به آنها وفادار باشم؛ به هر حال طبیعی است که نظر من نسبت به قبل متفاوت است اما قبول کنید که نمی‌توانید بگویید شما نماینده کل جامعه پزشکی کشور هستید. صادقانه بگویم، شما نماینده کل جامعه پزشکی نیستید بلکه نماینده آن تعدادی هستید که به شما رأی داده‌اند.”*
فکر می کنم کسی که به عنوان نماینده یک جمع انتخاب می شود، فارغ از اینکه چه کسانی به او رای داده اند، اول از همه بابت “وظیفه” ای که “قانون” برای او تعیین کرده در پیشگاه خداوند و مردم مسئول است. وفاداری به کسانی که به رای آورنده، رای داده اند، بی معناست. موضوع عمل به قانون، به دور از باند بازی و فرقه بازیست، نه حفظ منافع یک “عده خاص”. او نماینده تمام آن جامعه است، چه به او رای داده باشند چه نه. هرج و مرج زمانی آغاز می شود که “به دست آوردن دل هواداران” نسبت به “قانونمندی” ارجح شود.

 

* https://freudianassociation.org/%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12396

  تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۳۵