سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

امان از این جماعت بی‌سواد !!!

———- Forwarded message ———-
From: hadis moradpour <xxxxxxxxxxxx@gmail.com>
Date: 2016-06-15 11:13 GMT+04:30
Subject: امان از این جماعت بی سواد!!!
To: freudian association <freudianassociation@gmail.com>

 

 

در حسرتم از این جماعت مدرک به دست بی سواد!!!!
از جماعتی که تصویری در سایت انجمن فرویدی می بینند و با دیدن آن تصویر به این نتیجه میرسند که این شخص مگر دکتر است؟!؟! اصلا مگر دکتر این شکلی است؟!؟! میگویند اصلا مدرک ندارد؟!؟!؟ حال این شخص انجمن هم دارد؟!؟! اعضای انجمنش پا به پای او تا کلانتری و دادسرای نظام پزشکی هم رفته اند؟!؟! اوه اوه چه تیپی هم دارند این دکتر بی مدرک و اعضای انجمنش؟!؟!
راست میگویند!!! دکتر باید زیبا باشد.!! آرایش داشته باشد!! ماشینش آخرین سیستم باشد!! دلش به وزیر خوش باشد!! چیزی را به تو بگوید که دوست داری بشنوی!!! دارویی را برای تو تجویز کند که از او میخواهی در دفتر بیمه ات بنویسد!!!  آن وقت اگر شلوار کوتاه با مانتوی تنگ هم پوشیده باشد بسیار شیک است و اصلا موردی ندارد؟!؟! دکتر باید مدرکش را از ناکجاآباد انگلستان گرفته باشد؟؟!
امان از وقتی که دکتر خلاف چیزی باشد که ما می خواهیم… چهره اش، لباسش، مدرکش، اعضای انجمنش، دفتر کارش، همه و همه را به زیر سوال میبریم و در اولین فرصت خط سیاهی روی آن میکشیم تا مبادا دیده شوند!!
امان از این جماعت بی سواد !! امان امان…

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=22576

  تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۹:۲۳