چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

اما بار دیگر! دیدم هیچ چیز، هیچ چیز، واقعا هیچ چیز برایم به اندازه تیتر منتخب برای این مطلب «فصل الخطاب» نیست

پنج شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴

م. آ:
مطلب “تمجید مداح مشهور از کره شمالی!” را می خواندم؛در جای جای آن توقف می کردم و می خواستم در جوابش بنویسم! اما بار دیگر! دیدم هیچ چیز، هیچ چیز، واقعا هیچ چیز برایم به اندازه تیتر منتخب برای این مطلب “فصل الخطاب”* نیست:
«جان من، کره شمالی ۴۰ سال پیش همه «مداحان»اش را فرستاد به اردوگاه‌های کار اجباری!»**

*
https://www.vajehyab.com/moein/%D9%81%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8

**
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17770

  تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۴، ساعت: 19:32