شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

اما در کمال بی شرمی به آنها گفته شد مگر شماها خانواده هم دارید؟

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

پ. ز:
در ۲۵ خرداد تقربیا ۵ شش ساعت در حیاط قرارگاه وزراء بودیم. آن هم بدون هیچگونه حکم و دستور مقامات قضایی. جناب آقای آشوری، رئیس قرارگاه وزراء، شاید بدین دلیل در فواصل زمانی سراسیمه به سکوی حیاط قرارگاه می آمد به اعضای انجمن فرویدی نگاهی می کرد که در پایین و پله های زیر زمین ایستاده بودند، سپس غرولندی کرده و زیرلب با خودش جملاتی را تکرار می کرد و با عصبانیت به سربازان چند دستوری مانند این می داد که اینها اینجا چکار می کنند… بعد می رفت. در این زمان اعضای انجمن فرویدی از آشوری خواستند که به خانواده های خود اطلاع دهند که چه اتفاقی برایشان افتاده و در کجا هستند، اما در کمال بی شرمی به آنها گفته شد مگر شماها خانواده هم دارید؟ در حالی که ارتباط با خانواده، دوستان و خانواده حقی بود که اعضای انجمن فرویدی از آن منع شدند و تا ساعت ۱۲ ظهر ۲۶ خرداد اجازه هیچگونه ارتباطی با خانواده، دوستان و کیل داده نشد. زمانی اجازه تماس با خانواده ها داده شد که بازپرس به آنها گفت با خانواده هایتان تماس بگیرید که قرار کفالت صادر شده، با خانواده ها تماس بگیرید تا برای آزادیتان کاری بکنند!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24255

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۸:۳۰