یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

اما همان پشت در ماندن هم کلاسی بود و آموختنی‌های خودش را داشت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶

محمد حسین فرهناک:
با سلام و احترام
امشب وقتی که با در بسته انجمن روبه رو شدم و بقیه همکلاسیهایی که انها نیز با این واقعیت نامنتظرانه روبه رو بودند از یکسو خوشحال بودم که همه متفق القول میگفتند” حتما چبزی شده و الا اینها ان تایمند” و از سویی دیگر با فکری اضطراب اور که از صبح روز شنبه با ان کلنجار میرفتم خودم را روبه رو میدیدم ام این “چیز” چه بود که باعث شده بود امروز درب انجمن به روی ما بسته بماند؟ فکر میکنم در”اعلامیه “عاشورا”یی انجمن فرویدی” گفتنی ها گفته شده بود.و من البته دیر متوجه اهمیت و جایگاه ان شدم. هرچند این اتفاق دردناک ما را امشب از کلاس و درسمان محروم کرد اما همان پشت در ماندن هم کلاسی بود و اموختنی های خودش را داشت.بیصبرانه منتظر شروع مجدد کلاسها هستم.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38633

  تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۲:۲۷