چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

امید و هراسش نباشد ز کس

شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳

دیدگاه خانم زهرا م. درباره «مافیای روان»

محور صنعتی- همایونپور وقتی ننگ «فاجعه تاریخی» را بر پیشانی خود مهر می زدید، وصف دکتر کدیور چنین بود:
موحد چه در پای ریزی زرش
چه شمشیر هندی نهی بر سرش
امید و هراسش نباشد ز کس
بر این است بنیاد توحید و بس
سعدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7707

  تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۳، ساعت: ۱۳:۲۳