سه شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

امیر کبیر

 

ادواردپولاک؛ پزشک یهودی که درساخت دارالفنون به امیر کبیر کمک کرد، درمورد وی میگوید:
پول هایی که میخواستند بعنوان رشوه به اوبدهندو نگرفت؛خرج کشتنش شد!

یادش گرامی 🌺

 

منبع: تاریخ پرسیا


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38774

  تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۲:۱۰