دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

انتشار خبر بازداشت رسول قورخانه چی در بیمارستان رازی

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم خ. ف. درباره «مافیای روان»
روز پنجشنبه ۷ اسفند به قسمت امور مرخصی ها در بیمارستان رازی مراجعه کردم که مسئول آن لیست غیبت و تاخیرها را به من نشان داد که بالای اسم من اسم آقای قورخانه چی با ۶ یا ۸ غیبت در دی ماه بود. من گفتم این آقا که اصلاً بیمارستان نمی آید چطور است که فقط این تعداد غیبت دارد؟ مسئول مربوطه گفت او هم مثل شما طرح سه چهارم (یعنی یک چهارم حقوق کم می شود و می توانید ۶ روز نیاید) است. من گفتم او که اصلاً نمی آید، شما به من اینقدر سخت می گیرید که بابت تاخیر هم مرخصی رد کنم اونوقت این آقا که اصلاً بیمارستان نمی آید فقط اینقدر غیبت خورده؟ او گفت بله اصلاً نمی آید همه می دانند!!! من گفتم، پس شما هم می دانید که نمی آید؟!! صدایش را آورد پایین و گفت چند روزش که کار خود شما بود. گفتم منظورتان را نمی فهمم. گفت همان شکایت شما دیگه، بازداشتش کرده بودند. من گفتم فکر نمی کنم مربوط به اون باشه. گفت چرا بابا کار شکایت خودتان بود. گفتم یعنی اگر کسی بازداشت باشه غیبت نمی خوره که سرش را تکان داد…

 

با خودم فکر کردم چطور ممکنه که همه بدانند که یک نفر اصلاً بیمارستان نمی آید و آب هم از آب تکان نخورد او چه همدستانی در این کار دارد یادم افتاد که سالها پیش فکر کنم سال ۸۵ بود که با هم به کارتزنی رفتیم برای پیگیری غیبتها قورخانه چی ۱۲ غیبت خورده بود و من هم ۴ تا آقایی که در کارتزنی بود از آقای قورخانه چی بابت نمره یا نمره های ۲۰ که به او داده بود تشکر کرد و سفارش یک درس دیگر را هم به او کرد و گفت شرایط من را که می دانی کلاسها را درست و حسابی نمی توانم بیایم (آقای قورخانه چی در دانشگاه آزاد با مدرک فوق لیسانس تدریس می کرد). قورخانه چی گفت باشه، باشه، چند می خوای ۲۰ خوبه؟ برو خوش باش. او هم غیبتهای قورخانه چی را خط زد و با خنده گفت استاد شما هم برو خوش باش محبتت را فراموش نمی کنم. بعد غیبتهای من را هم خط زد و گفت این هم عیدی شما.

 
ولی باز هم فکر نمی کنم فقط با کمک یک نفر در حالیکه همه می دانند او فقط گاهی به بیمارستان سر می زند توانسته باشد طی این سالها با کمترین حد ممکن حضور حقوقش را گرفته و سابقه کارش تاکنون پر شده باشد.

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8784

  تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: ۱۹:۲۴