یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

«انقلاب فرویدی به این کلمه آنچنان اعتباری بخشیده»

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم مهدیه مرادپور آرانی درباره «مافیای روان»
پس از خواندن مطلب “مافیای روان/ طرح شکایت IPA وطنی بر علیه دکتر میترا کدیور در دادسرای نظام پزشکی” به این جمله از لکان می اندیشم که می گوید:”یک چنین ویرانی لازم بود تا آنچه را که من بیداری می نامم ایجاد کند.”(۱) و “روزنگار مافیا” (۲) ویرانی های این ” کشور جهان سومی” را نشان می دهد! و هر چه بیشتر می گذرد برایم آشکارتر می شود که “روانپزشکی بیش از هر چیز نیاز دارد که پاره ای از ارزش های پزشکی را برای خود زنده کند. مهم تر از همه تواضع و اقرار به ناتوانی در مقابل وضعیت های خاص.”(۳) فروید می گوید: “درست است که روانپزشکی به عنوان بخشی از پزشکی، اختلالات روانی را به طوری که مشاهده می شود توصیف می کند و آنها را در موجودیت های بالینی جمع می کند، اما در لحظه های مساعد روانپزشکان خودشان هم در مورد اینکه آیا فرضیه های صرفا توصیفی آنها سزاوار نام یک علم است، تردید دارند… این شکافی است که روانکاوی به دنبال پر کردن آن است. روانکاوی تلاش می کند که به روانپزشکی بنیاد روانشناختی گمشده اش را برگرداند.”(۴) اما همان طور که فروید همیشه خوب پیشگویی(۵) کرده است،”نباید انتظار داشته باشید این اخبار خوشحال کننده را بشنوید که مبارزه بر سر روانکاوی پایان یافته است و به، به رسمیت شناختن آن به عنوان یک علم و پذیرش آن به عنوان موضوع تدریس در دانشگاه انجامیده است. مبارزه ادامه می یابد، اگر چه در اشکال مؤدبانه تر.”(۶)
انجمن علمی روانپزشکان ایران نمی داند که” روانکاوی بنایی است که از اولین سنگ آن تا آخرینش بر عشق استوار است. در ابتدا عشق به روانکاو، بعد عشق به ناخودآگاه و عشق به کلمه، بعدها عشق به کار یا انتقال کار، کار روانکاوی، عشق به فروید، عشق به لکان، عشق به Ecole و مهم تر از همه عشق به دانش.”(۷)
انجمن علمی روانپزشکان ایران نمی داند که “روانکاوی قبل از هر چیز و بالاتر از هر چیز، یک گفتار است و تنها گفتاری است که این صلابت را دارد که در مقابل گفتار اربابی قد علم کند. گفتاری است که در مقابل گفتار اربابی است. نه ناتوانی گفتار هیستریک را دارد و نه چاکری گفتار دانشگاهی را.”(۸)
انجمن علمی روانپزشکان ایران نمی داند که “حالا منطبق شدن با همان گفتار اربابی، شده اساس کار برخی از مکاتب روانکاوی. چه پسرفت عظیمی نسبت به مسیر پیموده شده توسط فروید… اول پست فرویدی ها سبز می شوند، بعدا نئوفرویدی ها سر بر می آورند و بعد نوبت کسانی می رسد که اصلا فروید را قبول ندارند… اما نکته جالب توجه اینکه هیچ کدام از این مکاتب از عنوان روانکاوی دست برنمی دارند. انقلاب فرویدی به این کلمه آن چنان اعتباری بخشیده که دست کشیدن از آن خودکشی محض است. بدون عنوان روانکاوی این مکاتب همچون برف در آفتاب تموز هستند. بی خبر از آنکه روانکاوی بدون فروید یا با فروید تکه تکه شده، رنگ و جلا دادن هر چه بیشتر به گفتار اربابی است.”(۹)
و باز انجمن علمی روانپزشکان ایران نمی داند که در این سرزمین بدون نام ” دکتر میترا کدیور”،”روانکاوی”، “عشق به ناخودآگاه “و “عشق به کلمه “، “عشق به کار” یا “انتقال به کار”، “عشق به فروید”، “عشق به لکان”،”عشق به Ecole”، و مهم تر از همه “عشق به دانش “، همچون برف در آفتاب تموز است!
و این “ندانستن”های انجمن علمی روانپزشکان ایران، “ندانستن” نیست؛ یک نمی خواهم بدانم است. “نمی خواهم بدانم”ی که از مقاومت آن نشأت می گیرد.(۱۰)
و باز باید گفت که فروید تمام این “ندانستن” ها را به خوبی پیشگویی کرده بود:” باید توجه داشت که تمایل به غیر حقیقی در نظر گرفتن آنچه خوشایند نیست در ماهیت انسان مسأله ای ذاتی است، و پس از آن یافتن دلایلی برای مخالفت آسان است.”(۱۱)
اما… اما برای ما “انجمن فرویدی” ها جای نگرانی نیست؛ زیرا که دیگر می دانیم از چه کسی “خرقه” بگیریم.(۱۲) ما در اینجا با دو پشت به لکان می رسیم.(۱۳) برای ما”در روانکاوی در آغاز کلمه است و در انجام عمل. اما قبل از آغاز شدن آغاز نیز عمل است، یک عمل اخلاقی و در این راه جایی برای بزدلی نیست.”(۱۴)
و در آخر باید به انجمن علمی روانپزشکان بگویم:

“ناخودآگاه” همین نزدیکی ست
نمی گذارد به پیش بتازی.
در بزنگاه تو را اسیر می کند.
گریزی نیست!
باید آن را به “گفتن” آورد
تا بتوان رهایی یافت.

منابع:
۱.دکتر میترا کدیور، مکتب لکان؛روانکاوی در قرن بیست و یکم، تهران، اطلاعات،۱۳۸۲، ص۱۰۵
۲.روزنگار مافیا، سایت انجمن فرویدی
۳.درسنامه های دکتر کدیور، جلسه پنجم، دوره اول، سایت انجمن فرویدی
۴.مقاله “پیشگفتار فروید بر سخنرانی های آشنایی با روانکاوی”(۱۹۱۵-۱۹۱۶)، سایت انجمن فرویدی
۵.اشاره به مطلب:” بله خانم پروانه محمد خانی، فروید ظهور شما را پیشگویی کرده بود!”، سایت انجمن فرویدی
۶.مقاله “توضیحات، کاربردها و راهکارها” اثر فروید (۱۹۳۲)، سایت انجمن فرویدی
۷.دکتر میترا کدیور، مکتب لکان، همان، ص۷۴
۸.درسنامه های دکتر کدیور، جلسه پنجم، دوره اول، سایت انجمن فرویدی
۹.درسنامه های دکتر کدیور، جلسه چهارم، دوره اول، سایت انجمن فرویدی
۱۰.اشاره به جمله ای در مقاله ” روانکاوی وحشی”، فروید(۱۹۱۰): “نوروز یک ندانستن نیست. یک” نمی خواهم بدانم “است…”، سایت انجمن فرویدی
۱۱. مقاله “پیشگفتار فروید بر سخنرانی های آشنایی با روانکاوی”(۱۹۱۵-۱۹۱۶)، سایت انجمن فرویدی
۱۲.درباره ما، دکتر مرجان پشت مشهدی، سایت انجمن فرویدی
۱۳.همان
۱۴. دکتر میترا کدیور، مکتب لکان، همان، ص۴۴


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10732

  تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۶:۱۸