دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، کامران منش طرار، وزارت بهداشت، وزیر مستعفی بهداشت

انگار اگر حق بگویی می خواهند با «لایحه بستری اجباری» تا همیشه مهر سکوت را بر دهانت بزنند!!

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵

محدثه. م:
روزهای پایانی ماه رمضان است؛ تمام شد… به پایان رسید…
اما هیچ گاه آن روزی را که شنیدم دکتر کدیور و اعضای انجمنش را برده اند، آن هم غیر قانونی فراموش نخواهم کرد!! آن روز، روز خوبی نبود؛ جنگ بود اما نه جنگ برابر!! جنگی نابرابر!!
جنگی که یک طرف «عضوانجمن جهانی روانکاوی» و اعضای انجمنش بودند و طرف دیگر زورمداران، صنعتی صفتان گرگ صفت، کامران منشی های طرارصفت، عزیزمحمدی های بی صفت و در کل گروه کثیری که در لباس قانون خود را برای جنگ با حق آماده کرده بودند!!
انگار تا بوده همین بوده و تا هست همین هست… انگار ظلم پایان ندارد!! انگار تاریخ همیشه یزید زمان می خواهد!! و یزید زمان حسین(ع) میطلبد!! انگار برای گرفتن حق همیشه باید جنگید!! انگار اگر حق بگویی می خواهند با «لایحه بستری اجباری» تا همیشه مهر سکوت را بر دهانت بزنند!!
چه بسیارند انگارها… و چه بسیار تأسف برای این جماعت قانون مدار بی قانون!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23715

  تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 15:14