چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

اولین درس فرویدی انجمن فرویدی: تعبیر رؤیاهای ۳۰ ساله

جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم م. ع. درباره «مافیای روان»

 
محور صنعتی ـ همایونپور سال ۹۴ را در حالی شروع می کند که کوس رسواییش بر سر بازار زده شده، ۶ تلفات «قانونی» داده که «هنوز هم ادامه دارد…» و البته «همسر ـ آنالیزان»ی که در حال خرید «مدرک» برای جناب صنعتی از بازارهای آن سوی آب است!!! می دانید که، منظورم همان مدرک «روانپزشکی خالی» است. استاد صنعتی که ۳۰ سال آزگار بی مدرک روانپزشکی نه تنهای ادعای روانپزشکی داشت بلکه خود را روانکاو هم جا زده بود و در مورد صادق هدایت و علی شریعتی و هر کسی که به نظرش بزرگ و مورد توجه می رسید و فکر می کرد که با حرف زدن در موردش می تواند خود را هم بزرگ کند، همین استاد صنعتی که برگزار کننده «اولین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران»!!! بود و چیزی بیش از ۳۰ نفر را در همان کنگره «روانکاو»! کرد، حالا دنبال مدرکی است که فقط همان «روانپزشک بودن خالی» را بتواند به طریقی حتی با «عطف بما سبق»! اثبات کند. و البته ما هنوز هم ماجرای مدرک مرحوم کردان را به خاطر داریم و فکر هم نمی کنیم او اولین و آخرین نفری بود که سعی داشت با مدرک جعلی مردم را … کند!

 
سال ۹۳ را پشت سر گذاشتیم سالی که از خردادش سایت انجمن فرویدی فعالیت خود را آغاز کرد و در حالیکه بیش از ۹ ماه از مدت فعالیت آن نگذشته به مرجعی در زمینه روانکاوی تبدیل شده است. در این سال لشکر ۱۲ نفره انجمن فرویدی به جنگ کنگره ی جعلی رفت و پیروز بیرون آمد، به نبرد با کنگره در گوشی همایونپور رفت و بی هیچ تلفاتی توانست دشمن را شکست بدهد. همین «فقط یک NGO» توانست دست یک مافیای گسترده را که ۳۰ سال به رشد قارچ مانند خود ادامه داده بود و برای سالهای بعد هم برنامه داشت، رو کند. همین «فقط یک NGO» با همان روش «تعبیر رؤیاها»ی فروید خواب ۳۰ ساله استاد صنعتی را برایش چنان تعبیر کرد که نه تنها خودش بلکه تمام یاران و طرفدارانش هم فهمیدند در «روانکاوی فرویدی» «تعبیر» یعنی چه!!!

 
و حالا سال ۹۴ را آغاز می کنیم با اینهمه پیروزی پشت سر و هنوز راه درازی در پیش رو. و چه امیدی بیش از این می توانیم داشته باشیم که تا پایان این سال همچنان در جبهه «حق» باشیم:
«باشد (که) باین خان و مان برسد خشنودی، پاکدامنی و درود و دهش، و پذیرش (مهمان). باشد که باین جایگاه فرا رسد، راستی، توانایی و سود و فرّ و خوشی…» یسنا ۶۰، پاره ۳ («حقوق جهان در ایران باستان»، فریدون جنیدی، نشر بلخ، ۱۳۸۹، صفحه ۷۴)


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9468

  تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ساعت: 19:19