شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

اول روانکاوی می شوند!

یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم فاطمه س. درباره «مافیای روان»
در مملکت «گل و بلبل» مرکز مشاوره ای مجوز مرکز مشاوره می گیرد، بعد اسمش را می گذارد انستیتو! روانکاوی!!!، بعد هم در بدر دنبال اعتبار برای این عنوان روانکاوی می گردد!!!
هزار تا سازمان هم که عضو بشود، ما را که نمی تواند رنگ کند. ما که می دانیم داستان از چه قرار بوده است.
قاعده این است که اول روانکاوی می شوند، روانکاوی شان که تمام شد، روانکاو شدنشان تأیید می شود و بعد شروع به کار می کنند اما جناب مرادی راه را برعکس می رود؛ برعکس که چه عرض کنم، خلاف جهت می رود!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10673

  تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۵۷