چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، کمپین اطلاع رسانی «فروید در ایران»، مافياي روان

اونا چه «نظامی» تشکیل دادن که حسینی شده «سرپرست همان دادسرا» و این آدم هم «شعبون بی مخ»اش؟!

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

سوده رخشا:
تو مطلب “درست یک هفته قبل از مزاحمت برای حمید بقائی همین دو نفر اعضای انجمن فرویدی را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند” عکس مرد با کت کرم پشت سر بقایی رو ببینید.* این همون کسیه که میگفت “من شعبون بی مخ نظامم.”
یه دوره می کنم که شعبون بی مخ ها چه کارایی می کردن. یادم میاد که خود این آدم ما رو توی اتاق بازپرس حسینی، جلوی چشم بازپرس حسینی و آقای آهنی مسئول حراست دادسرای کارکنان دولت به قصد کُشت می زد و اونا فقط نظاره می کردن.
شعبون بی مخ نظام!!
کدوم نظام؟ اینا که توی نظام جهموری اسلامی تعریف نشده اند!
وقتی به اون مرد می گفتیم “چرا می زنی؟! حکم بازداشت ما رو نشون بده. خودمون می ریم.” نعره می کشید و فحشهای رکیک جنسی به ما می داد. و ما رو با موهامون از روی زمین بلند می کرد و پرت می کرد روی صندلی ها یا به طرف کمد فلزی های اتاق بازپرس حسینی، بی توجه به اینکه این ضربه ها داره چه بلایی سر ما میاره. و بازپرس حسینی و آقای آهنی مسئول حراست دادسرای کارکنان دولت نظاره می کردند.
بعد یادم میاد که ” بازپرس حسینی جایزه اش را گرفت و شد سرپرست همان دادسرا!!!!!!!” **
اونا چه نظامی تشکیل دادن که حسینی شده ” سرپرست همان دادسرا” و این آدم هم “شعبون بی مخ”اش شده؟

https://freudianassociation.org/?p=38584

** جناب دادستان معظم کل کشور! اربیل و هرات کجا بود؟ وقتی با تنها روانکاو ایران چنین می کنند با کارگران و معلمان و دانشجویان و دستفروشان چه می کنند؟؟!! راستی بازپرس حسینی جایزه اش را گرفت و شد سرپرست همان دادسرا!!!!!!!
https://freudianassociation.org/?p=38576


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38858

  تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۳:۴۰