یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

«اونوقت باید پست و جایگاهشو می بوسید میذاشت کنار»!!!

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

م. س:
لینک این خبر را برای یکی از دوستان فرستادم “یک تیر و دو نشان شهرداری و بنیاد مستضعفان؛ تدارک برای فروریزی یک ساختمان پلاسکوی دیگر در محل ویرانه های یک باغ ۵۰۰۰ متری”٭
از قضا این دوست از کارمندان شهرداری است و از اتفاق روزگار از کارمندان مطلع شهرداری. پاسخ داد “اونجوری که من متوجه شدم، مجوز قانونی نداره و ظاهرا شهردار منطقه به شهردار ناحیه دستور تلفنی داده که مانع نشن”!! نوشتم “خوب این …. دستور کتبی میگرفت”! پاسخ داد “اونوقت باید پست و جایگاهشو می بوسید میذاشت کنار”!!!
کوهی از غم بر دلم تلنبار شد و یاد هوای دلپذیر افتادم و بردمیدن گل از خاک …..

٭ https://freudianassociation.org/?p=31277

 

 

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

سوده رخشا:
“یک تیر و دو نشان شهرداری و بنیاد مستضعفان؛ تدارک برای فروریزی یک ساختمان پلاسکوی دیگر در محل ویرانه های یک باغ ۵۰۰۰ متری”*

چه جالب! در فروریزی پلاسکو هم نام بنیاد مستضعفان (!!!) و شهرداری کنار هم است.
فروریزی ای که فاجعه شد.

راستی بنیاد مستضعفان چه وظایفی دارد؟
چرا نام مستضعفان را روی آن گذاشته اند؟
* https://freudianassociation.org/?p=31277


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33250

  تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۱۹