جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

اونی که مسخ کرده صنعتی بی مدرکه که ظاهرا کل اون دادسرای جرائم پزشکی رو هم مسخ کرده

پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵

م.م:
آقای دادستان دادسرای جرائم پزشکی که به خانواده های اعضای انجمن فرویدی گفتی دکتر کدیور اینا رو (یعنی اعضای انجمن فرویدی)مسخ کرده، اونی که مسخ کرده صنعتی بی مدرکه که ظاهرا کل اون دادسرای جرائم پزشکی رو هم مسخ کرده. وگرنه که کار اصلی شما رسیدگی به وضعیت این «استاد اعظم گرند لژ روزبه» بود نه زندان انداختن تنها روانکاو از دریای سیاه تا دریای چین.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=46568

  تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت: ۱۰:۰۴