دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:درسنامه های دکتر کدیور، روانکاوی در انجمن فرویدی، معجون جادوگری «صن-هما-فر»

او برای تداوم سود اولیه و سود ثانویه بیماریش می خواست از خود انجمن سند بگیرد! ادامه دارد…

در مورد بیماری ام به خانم دکتر نوعی گفته ام. خانم دکتر اردشیرزاده هم می دانند. به خانم دکتر اردشیرزاده که معاون آنجا هستند گفتم به من دارو بدهید که بتوانم ادامه دهم اما مرا بیرون کردند و گفتند باید بروی روانکاوی. شما دارید مرا به همدیگر پاس می دهید

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=65304

 

او همزمان با گرفتن وقت روانکاوی به مطب خصوصی یکی از روانپزشکان انجمن هم مراجعه می کند تا از او دارو بگیرد، با این نیت که bipolar بودن خودش را در دل انجمن فرویدی جا بیاندازد و به این ترتیب هیچوقت مجبور به کار کردن نشود و در عین حال هیچوقت هم دست از سود اولیه و سود ثانویه بیماریش برندارد!

پراتیسین ها او را به همدیگر پاس ندادند. آنها همگی او را به روانکاوی “پاس دادند”!

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=65317

  تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱، ساعت: 15:03