پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

او حقیقت تان را از دهان خودتان بیرون خواهد کشید!

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴

مهدی:

 

جناب اقای هاشمی وزیر محترم بهداشت حال که دال روانکاوی از دهان شما به بیرون جهیده، ان را به فال نیک میگیریم، شما هم همچون دگران خواهان آنید که بدانید روانکاوی برای شما چه دارد !!!
به وزارت بهداشت آمدیم، به شما گفتند انجمن فرویدی آمده ،نشنیده گرفتید! ٢۴ ساعت آنجا “منتظر” شما ماندیم ، ندیده گرفتید ! توهین واهانت کردید ، قانون و اخلاق را زیرپاگذاشتید ، از خود ندانستید، درک اینکه انجمن فرویدی چگونه انجمنی است تنها با فهم و درک کلمه روانکاو و روانکاوی امکان پذیر است! نمیدانم جرات و جسارت روبرو شدن با حقیقت خود را نداشتید یا اجازه از پدرخوانده! یا مشکل دیگری! روانکاو می دانید کیست؟  او روانپزشک نیست که دارو  و شوک و تخت و بند وغل وزنحیر تجویز کند، او روانشناس نیست که با چند تست تکلیفتان را مشخص کند او صنعتی نیست که مزخرفات! تحویل تان دهد، همایونپور نیست که شرکت هرمی! تاسیس کند
لکان میگوید “ روانکاو” کسی است که “روانکاوی” می کند.
او حقیقت تان را از دهان خودتان بیرون خواهد کشید!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=14989

  تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۱۷:۱۳