سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

او مبلغ قرار کفالت را با توجه به اضافه کردن اتهامات، بالا برد

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

راحله ع.:
در ادامه کامنت قبلی ام باید بگویم که البته مشورت با جناب سرپرست دادسرا کار خودش را کرد، برای اینکه نگرانی های مربوط به بعد جناب بازپرس فروکش کند او مبلغ قرار کفالت را با توجه به اضافه کردن اتهامات، بالا برد. بله او این کار را کرد چون اگر قرار ۲۰ میلیونی یا مثلاً ۳۰ میلیونی باقی می ماند با اتهامات نمی خواند!!!

 

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

فاطمه س.:
علت «افزایش قیمتها»*، این بود که هی اتهام به اتهامات ما اضافه می شد و چون کار جمع و تفریق کردن و تناسب بندی مبلغ قرار با اتهامات سخت بود، جناب سرپرست دادسرا در این کار به جناب بازپرس کمک می کرد تا یک وقت خدای نکرده جمع و تفریق ها غلط از آب درنیاید!

*
چون وقت اداری تمام شده بود آنها بیش از این نتوانستند به افزایش قیمتها ادامه دهند!
https://freudianassociation.org/%da%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24328

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۱۰