یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی، روانکاوی در انجمن فرویدی

اکنون دیگر درغرب است که رویای همیشگی مردها صورت واقعیت به خود می گیرد

J 45 – FAIRE COUPLE SUR LE PLUS DE L’OBS

 

Unknown

 

FAIRE COUPLE SUR LE PLUS DE L’OBS

“Match ou Contingence?” par Christiane Alberti

 

Description : Macintosh HD:Users:ericzuliani:Desktop:Unknown.png


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12885

  تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۴، ساعت: 17:30