جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

اگر خود وزیر درست عمل می کرد اصلاً پای حراست به میان نمی آمد

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴

خدیجه فدائی:

 
با خواندن خبر تغییر رئیس حراست وزارت بهداشت به نظرم رسید این هم ترفند جدید وزیر است برای این که مسئولیت عمل خودش را نپذیرد. تمام کردن این جریان در سطح حراست چیزی است که برای وزیر خیلی ارزان تر تمام می شود تا بعهده گرفتن این فضاحت در سطح وزارت. این تجمع خواستار صحبت با وزیر بودند و اگر وزیر می خواست به شکل درستی با این تجمع برخورد کند، اصلا پای حراست به میان کشیده نمی شد.
اگر چه حراست وزارت بهداشت مانند نگهبانان کنگره در گوشی همایونپور از حد خود عدول کردند ولی به هر حال آنها هم «آمر» داشتند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=14977

  تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۱۶:۴۵