شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

اگر در میانشان افراد صاحب نفوذ و دارای منزلت اجتماعی مرتکب خلاف می‌شد، قانون درمورد آنها اجرا نمی‌شد

سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵

م. س:
جناب دادستان دادسرای جرایم پزشکی این جمله از پیامبر(ص) را به گوش جان بشنوید:
“بدانید مردمی پیش از شما زندگی می‌کردند و به هلاکت رسیدند و شیرازه جامعه آنان از هم گسیخت چون اگر در میانشان افراد صاحب نفوذ و دارای منزلت اجتماعی مرتکب خلاف می‌شد، قانون درمورد آن‌ها اجرا نمی‌شد، ولی اگر افراد ضعیف مرتکب خلاف می‌شدند فوراً قانون در مورد آن‌ها اجرا می‌شد. سوگند به خدا من از آن‌ها نیستم و اگر فاطمه (س) دخترم چنین کرده بود، همین مجازات را در موردش اجرا می‌کردم.”٭

٭https://freudianassociation.org/?p=24106


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24418

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۳۰