یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

اگر قاضی حتی در ذهنش ذره ای به یکی از طرفین دعوا حق بدهد، از جایگاه عدالت عدول کرده

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵

سیما ر.:
دادستان: “شما با خانواده هایتان صحبت کنید با بچه هایتان صحبت کنید که بخواهند دوری کنند از این خانم. دخترتان را ببرید خانه تحت کنترل قرار بدهید .”
اندکی بعد: ” اینها مثل بچه های ما هستند.”

آقای دادستان!
شما مثل پدران ما نیستید.
کنار نان و پنیر صبح ما وقتی دبستانی بودیم، خاطرات مادر از حضور در تظاهراتهای انقلاب بود همراه با پدر و کودکی ۱ ساله.
کنار کودکیمان فیلم “عمرمختاری” بود که با تفسیرهای پدر از آزادگی و شجاعت آمیخته بود.
کنار مدرسه رفتنمان باز هم پدری بود که می گفت اگر قاضی حتی در ذهنش ذره ای به یکی از طرفین دعوا حق بدهد، از جایگاه عدالت عدول کرده.
ما اینگونه بزرگ شده ایم و حالا هم هیچ جایی جز این انجمن قانونی که از اولین وزارتخانه “جمهوری” اسلامی ایران عزیز پروانه فعالیت دارد سیرابمان نمی کند.
با این حرفهای “تحت کنترل” و “ببرید خانه” خودتان را با پدران ما یکی نکنید.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24051

  تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۳:۱۷