ایران‌شناس ژاپنی: اگر برخی مسئولین نمی‌توانند وظیفه خود را درست ادا کنند مسئولیت‌ها و مدیریت‌هایشان را به امثال من بدهند

ایران‌شناس ژاپنی در گفت وگو با CHN: ایران‌ستیزی علم ایران‌شناسی را به محاق برده است   ایرانیان در طول تاریخ مشترکات فرهنگی بسیاری با کشورها و ملیت‌های مختلف داشته‌اند. در این میان پژوهشگران بسیاری سعی داشته‌اند از زاویای مختلفی به ایران فرهنگی نگاه‌ بیاندازند. توموکو شیمویاما یکی از ایران‌شناسان ژاپنی است که اعتقاد دارد، علم … ادامه خواندن ایران‌شناس ژاپنی: اگر برخی مسئولین نمی‌توانند وظیفه خود را درست ادا کنند مسئولیت‌ها و مدیریت‌هایشان را به امثال من بدهند