شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، کمپین اطلاع رسانی «فروید در ایران»، مافياي روان

ایمان او به پیروزی حق بر باطل او را «پیروز آزمون آتش» می کند

یکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶

خدیجه فدائی:
در تمام مدتی که دکتر کدیور را می شناسم از روزی که او را در کلاس گروه عرصه فرویدی دیدم تا بحال هر چه از او دیدم اخلاق،ایمان و یقین بوده چه روزهایی که در اوج کار و افتخار است و چه روزهایی که در نبرد با دشمنان فرهنگ و تمدن ایران سینه سپر کرده.
در کنار او چه روزهایی گذشت

وقتی که در کلاسش از دانش ناب نفس ها حبس می شد.

وقتی که در پنجشنبه های فرویدی اش جانها به شوق می آمد.

وقتی در وزارت کشور به احترامش می ایستادند.

وقتی که برای سخنرانی اش ۲۰۰۰ نفر ایستاده دست می زدند.

وقتی که …

چه در روزهایی که او را در گرماگرم جنگ با مافیا بود

وقتی به بیمارستان ایران رسیدم و او را در لباس بیمارستان دیدم.

وقتی در وزارت بهداشت دستهای قطور یک لباس شخصی را زیر گلویش دیدم.

وقتی در دادسرای جرایم پزشکی چندین نامرد او را روی دست می بردند.

وقتی در دادسرای کارکنان دولت روی دست یک لباس شخصی بلند شد

و وقتی او را نقش زمین کرد…

هرکز ذره ای در او ترس یا تردید ندیدم

هر چه از او دیدم شکوه و صلابت، ایمان و استواری، اصالت و شرافت است

ایمان او به پیروزی حق بر باطل او را «پیروز آزمون آتش» می کند


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40097

  تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت: ۱۰:۰۱