شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

اینانند فرزندان این سرزمین… نه نکبت زاده های گرین کارتی

 

رفته رو مین
تخریب چی بوده
آیا دردی یا زجر کشیدنی در چهره ش می بینید؟
در چشمانش غروریست به عظمت نام ایران
اینانند فرزندان این سرزمین
نه نکبت زاده های گرین کارتی…


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=41593

  تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: ۱۵:۳۹