چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

اینجا تنها جائی است که می نویسم

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

سوده رخشا:

 
وقتی مطلبی را می خوانم و غرق در سرور می شوم باید بیایم و اینجا بنویسم
وقتی سطری را می خوانم و اندوه مرا فرا می گیرد باید بیایم و اینجا بنویسم
و اینجا تنها جایی است که می نویسم


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15453

  تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۷:۵۰