یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

اینها سربازان همین مملکت هستند

یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

الهام.ف:
به برکت انجمن فرویدی ورودی تاریک کثیف و دخمه مانند دادسرای جرایم پزشکی تبدیل به ورودی منظم و آراسته ای شده که در آن سربازان فرم های جدیدی پوشیده و رفتار در شان لباسشان می کنند.
من که باورم نمی شد. حداقل یکی از سربازان همان بود که آن روز از هیچ بدرفتاریی دریغ نکرد ولی دیروز که برای گرفتن موبایلهایمان رفته بودیم سعی می کرد مودب و خوش رفتار باشداین همان کسی بود که تا ذبیح زاده از آنجا نرفته بود وقتی ما را می دید برای خوش خدمتی به او بنای بدرفتاری را می گذاشت.

بله کسی که از سربازانی که باید در خدمت مردم و مملکت باشند چنان افرادی ساخته بود که در خدمت نیات پلیدش باشند از آنجا رفته بود و حالا می شد دید که اینها سربازان همین مملکت هستند نه ابزار دست یک موجود متفرعن.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36435

  تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۸:۰۹