سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور

اینهم ورژن امریکایی گهر جان است دیگر!

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

منصوره اردشیرزاده:
دکتر چارلز موست: عضو IPA کسی که به ایمیل اطلاع رسانی پاسخی حاوی فحش های رکیک داده!!
علاقمند شدم بیشتر راجع به این «لومپن عضو IPA لومپن پرور» بدانم؛
– به عنوان عضو IPA
http://www.ipa.world/Search?SearchTerms=Dr.%20Charles%20Most
– در صفحه فیس بوکش خودش را اینگونه معرفی کرده:

Psychotherapy and Psychoanalysis
Cognitive Behavioral Therapy
Multimodal Therapy
Forensic Services
https://www.facebook.com/drcharlesmost/

یعنی IPA هنوز تفاوت روانکاوی با انواع رواندرمانی را نمی فهمد که این عتیقه را عضو کرده؟ اصلا این آدم چه کاره است واقعا؟ خوب وقتی که جناب بولونینی و خانواده IPA را قرق کرده اند و گهر همایونپور خودمون رو هم عضو IPA کرده اند٬ اینهم ورژن امریکایی گهر جان است دیگر! خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!!
یاد دون کورلئونه می افتم!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36499

  تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۶:۳۶