پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

این اولین بار نیست که وزیر بهداشت می‌خواهد کسری و کمبود را از جیب دیگران بپردازد

شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴

منصوره اردشیرزاده:

 
قسمتی از قطعنامه تجمع کارگران در مقابل تأمین احتماعی:
« بجای آنکه طلب ما را از محل سرانه ملی و قانون هدفمندی و ارزش افزوده پرداخت کند آقای وزیر بهداشت می خواهد کسری منابع سیاستهای غلط و اشتباه دستگاه خود را از جیب کارگران و بیمه شدگان تأمین کند ما بارها قبلاً هم گفتیم که تغییر نرخ و تعرفه ها آنهم بشکل تهاجمی و نامتناسب تعادل منابع و مصارف را بر هم می‌زند و از این منظر هم بیمه شده و هم سازمانهای بیمه گر ضررهای هنگفتی را متحمل خواهند شد و اگر قادر به تأمین آن نباشند ورشکست می‌شوند.»*
این اولین بار نیست که وزیر بهداشت می خواهد کسری و کمبود را از جیب دیگران بپردازد!! وقتی که می گوید روانپزشکان می توانند کار روانکاوی انجام دهند!!!!!
جناب وزیر؛ صبر کن! نمیشه که همینطوری بدون ترمز برونی!!!!

 

*
https://freudianassociation.org/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15578

  تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۱۱