پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

این جماعت خرفت مثلاً وظیفه حفظ امنیت این کشور را به عهده دارند!

دوستان خوب رسانه های انجمن فرویدی

در کمپین ایمیلی ۷ تیرمان روشن کردم که آن اطلاعاتی حرامزاده بچه شهرنوئی چندین هفته بود که شیفتش سه شنبه ها بود، بخاطر همین هم رییس جمیزباند الاغش یک نفر هشتمی را به گروه تپاله شان اضافه کرد که این “نفر هشتم” امروزی باشد. میزان حماقت رییسشان واقعاً اعجاب انگیز است. این جماعت خرفت مثلاً وظیفه حفظ امنیت این کشور را به عهده دارند!

پیروز باشید

دکتر کدیور


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=56466

  تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۰، ساعت: 16:22