دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

این دانشگاه علوم بهزیستی عموزاده «ووروجک» نیست؟

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم آ. ف. درباره «مافیای روان»

 
این دانشگاه علوم بهزیستی هم واقعا جای جالبی است. از این طرف شاگردان دکتر کدیور کلاسی را در بیمارستان وابسته به این دانشگاه برگزار می کنند که شاگرد لکان در موردش در نشریه اش مطلب چاپ می کند که البته حالا فهمیدیم که مدیر گروه فخیمه روانشناسی هم نمیخواسته این کلاس برگزار شود و از آن طرف صنعتی کنگره ی خواریش را در آن برگزار می کند ( راستی مگر دانشگاه علوم پزشکی تهران سالن برای برگزاری این کنگره نداشت؟)! دانشگاه علوم بهزیستی هم میدان جنگی است برای خودش!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9257

  تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۴، ساعت: 22:22