پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

این دیگر قصور پزشکی به حساب نمی آید و جنائی شمرده می شود

پنج شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴

دیدگاه خانم معصومه هاشمی درباره «مافیای روان»

 
میگم آقای صابری – صابران نظرت راجع به این جمله چیه؟
رئیس اداره کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان تهران افزود: «حال اگر پزشکی عمدا کاری انجام و آسیبی به بیمار وارد کرد، که اصولا هیچ پزشکی این کار را نمی‌کند، این موارد دیگر قصور پزشکی به‌حساب نمی‌آید و جنایی شمرده می‌شود. در واقع مانند کسی است که در خیابان به فرد دیگری صدمه بزند و این دیگر قصور پزشکی نیست و جرایم قضایی دارد.» *
همین، فقط می خواستم نظرت رو بدونم.

 

*
https://freudianassociation.org/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D9%8B-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12299

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۵۲