شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

این فقط رسانه‌های غربی-عربی نیستند…

یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴

سمیه ر:
“شهادت ۶۸ دانش‌آموزان خردسال فضای استان لرستان را دگرگون کرد و اما در سوی دیگر رسانه‌های غربی عربی سعی کردند به سانسور این جنایت بزرگ به بپردازند.” [۱]

آنها همیشه در حال همدستی و سکوت و حمله و… با هم هستند و نمی دانم چرا وقتی آن عصمت ترک قشقایی خائن به وطن را از سرزمینی عرب می خوانند هیچ نمی گوید [۲] و چرا مجله تهران آن را چاپ می کند [۳] و چرا وقتی به او می گوئیم انگار صدای ما را نمی شنود [۴]…
۱- «۲۰ دی ۱۳۶۵/ حمله موشکی عراق به مدرسه فیاض بخش بروجرد»
https://freudianassociation.org/%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B5/
۲- «هدف: مدفون کردن نام انجمن فرویدی/ (و البته ادامه لاف در غریبی)»
https://freudianassociation.org/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C/
۳- همان
۴- «پاسخ نایب رئیس انجمن فرویدی به «مجله تهران»»
https://freudianassociation.org/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87/
و
«دومین پاسخ نایب رئیس انجمن فرویدی به «مجله تهران»»
https://freudianassociation.org/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17657

  تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۴، ساعت: 15:22