جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

این وحشی ها نه از وجود اینترنت خبر دارند و نه از وجود ژک-الن میلر!

پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵

مهمان:
امروز وقتی کامنت های جدید و ایمیل های اعضای انجمن به آقای میلر رو خوندم مخم سوت کشید…
فقط میتونم بگم صد رحمت به انسان های عصر توحش!
حداقل اون بندگان خدا بعد سمبولیک نداشتند!!*
ولی وقتی این قوم دون مایه بعد از یک تمدن ده هزار ساله و اونم در قرن بیست و یکم مرتکب همچین اعمال وحشیانه ای میشن واقعا باید به انسان های عصر توحش درود فرستاد.
ظاهرا این قوم برگشتند به ماقبل عصر توحش!!

* اشاره به اینکه ” در روانکاوی می گوییم انسان زمانی انسان شد که بعد سمبولیک پیدا کرد.” نقل به مضمون از یکی از دوره های کلاس های آشنایی با فروید و لکان.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=46762

  تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت: ۰۹:۳۶