دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

این گونه است که «عاصمه جهانگیر» ها لازم می شوند

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

ایستاده در باد:
من زشت ترین فحش ها و بی ادب ترین و درنده ترین مردها و زن هایی را که کسی می تواند در عمرش ملاقات کند، در دفتر بازپرس حسینی دیدم! آنها با دستور مستقیم حسینی بدترین و رکیک ترین فحش ها را به زبان راندند!! در حضور کسی که باید به حساب این جرایم رسیدگی کند!!!
اوووووف هربار به یاد آن روز می افتم با خودم می گویم مگر می شود؟
مگر می شود جنین جرم بزرگی در خانه ای که آرم آن ترازوی عدالت است اتفاق بیفتد؟؟ آب از آب هم تکان نخورد؟؟؟!! که هیچ، ترفیع هم بگیرد؟؟
ترازوی عدالت کج شده است در این کشور….آن روز من به چشم دیدم وقتی که کتک خوردم، فحش شنیدم، در حضور و به دستور بازپرس!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39365

  تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۲:۳۱