دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

این گونه است که کوروش بزرگ، کوروش بزرگ است

چهارشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۷

س. ر.:
“و آنگاه که سربازانِ بسیارِ من دوستانه اندر بابل گام برمی‌داشتند، من نگذاشتم کسی در جایی در تمامیِ سرزمینِ سومر و اکدترساننده باشد.”
او نمی گوید نگذاشتم کسی، کسی را بزند، یا بکشد، یا غارت کند یا…
می گوید: “من نگذاشتم کسی در جایی در تمامیِ سرزمینِ سومر و اکد ترساننده باشد.”
حتی فقط “ترساننده”!
اجازه آن را هم به سربازان فاتح اش نداده.
ایمانی که این روزها به یغما رفته.
زبانم بند می آید.
حتی ما مردم عادی، حربه مان برای کنترل دیگران “ترساندنشان” است، دیگر فرمانروایان که جای خود دارد. آن وقت کوروش بزرگ –که بیهوده نیست که هنوز و در همه زبانها کوروش بزرگ نام دارد- حتی نگذاشته ” کسی در جایی در تمامیِ سرزمینِ” فتح شده ” ترساننده باشد.”
کاش در مسیرش قدم برداریم
چرا هفتمِ آبان‌ روزِ کوروش است؟
https://freudianassociation.org/?p=43018


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=43933

  تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت: ۱۶:۰۲