چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

این یعنی جامعه بالنده

چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم سمیه ر. درباره «مافیای روان»


این همزمانی ها (البته بعد از ۱۰ ماه) برام جالبه: انجمن فرویدی از جعل مدرک، ببخشید نداشتن مدرک میگه و از خیانت در حوزه روح و روان و از خیانت اساتید و دانشگاه ها می نویسه. مجلس از وزیر علوم برای پاسخ به پایان نامه فروشی دعوت می کنه * و یه طنزپرداز از پزشکا میگه…

و چقدر مقاومت در برابر همه این اقدامات هست چون «مرگ خوبه برای همسایه»

 

* http://www.mehrnews.com/news/2527862/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9617

  تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۴، ساعت: 23:35