چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

ای بابا تا ایازی بفهمد که وزارت بهداشت زیرمجموعه شهرداری نیست طول می کشد!

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴

فاطمه س:

 
« رییس بنیاد امور بیماری‌های خاص:
استفاده نکردن از ظرفیت سمن‌ها، اشتباه بزرگ وزارت بهداشت است.»
http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-4/337359-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
 
بابا شما چه انتظاری دارید!!!
این دکتر استقامتی تازه توی نامه اش* به دکتر ایازی (قائم مقام وزیر در امور مشارکت های اجتماعی سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت کشور)، داشت توضیح می داد اصلاً سازمان مردم نهاد یعنی چی!
بذارید دکتر ایازی کم کم یاد بگیره سازمان مردم نهاد یعنی چی، اون وقت گله و شکایت بکنید!
 
*«پاسخ مفتضحانه وزارت بهداشت، درمان و غیره که تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی را در آن وزارتخانه در پی داشت»
 
https://freudianassociation.org/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15164

  تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۵۲