یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

ای بابا کجایید آقای شمخانی؟!

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

پ ز:
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی: اصل برائت و رأفت سنگ بنای نظام قضایی مبتنی بر آموزه‌های دین حنیف اسلام است

https://freudianassociation.org/?p=37965

ای بابا کجایید آقای شمخانی! وقتی بازپرس کیانی در دادسرای جرائم پزشکی حکم بازرسی دفتر انجمن را داد یا وقتی سرپرست پیشین دادسرای جرائم پزشکی، آقا ذبیح زاده دستور داد اعضای انجمن و خانم دکتر دکدیور را با شوکر و باتوم بزنند و در قرارگاه وزراء بازداشت کنند و خانم دکتر و پراتسین ها را پنج روز به زندان ببرند اصل بر مجرم بودن آنها بود. مگر آقای ذبیح زاده به خانم دکتر کدیور و پراتسینهای مرکز روانکاوی آفریقا در قرارگاه وزراء نگفته بود«اینها جرمشان سنگین تر است.» یعنی در دادسرای جرائم پزشکی با چشم خود دیدم که قانون جاری در آنجا بر اساس اصل مجرم بودن انسانهاست.
در توضیح باید گفته شود که اعضای انجمن فرویدی بدین سبب مجرم شدند که پرسیدند: «آقای دکتر صنعتی دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟!»


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38658

  تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۳:۱۸