پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

ای منتقدان لجوج جمهوری اسلامی، ما یک وزیر ناز لیبرال داریم که معتقد است «احکام وقف» هم قابل «توافق» هستند!

سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴

معصومه هاشمی:

 
خبرهای مربوط به بیمارستان عمیدیه و صحبت های باباجان وزیر را که می خواندم، خیلی خیلی متأثر شدم زیرا تازه فهمیدم علت اینکه باباجان وزیر نیامد با انجمن فرویدی روبرو شود، روحیه لطیفش بوده:
«هاشمی با بیان این که اگر می دانستم چنین فضایی در این مراسم حکم فرماست از جلسه هیات دولت به این جا نمی آمدم، گفت: من برای حدود یک ساعت از جلسه هیات دولت که به بررسی برنامه ششم توسعه می پرداخت اجازه گرفتم تا در این محل حاضر شوم و از ساکنان منطقه عذر خواهی می کنیم و آنها اطمینان داشته باشند که هیچ تصمیمی بر خلاف قانون و مقررات کشور گرفته نخواهد شد.»*
«هاشمی با بیان اینکه اگر می‌دانستم مردم به ساخت این بیمارستان معترض هستند، نمی‌آمدم، اظهار کرد: منافع مردم مهم است. حضور ما در جایی که موضوع ساخت این بیمارستان مورد توافق نیست، درست نبود. ما باید در این موضوع با مردم مذاکره کنیم تا آنها بپذیرند که شهرشان از این نظر مشکل دارد و در عین حال آسیب نمی‌بینند.»**

 

می بینید چه روحیه لطیفی دارد این باباجان وزیر؟ اصلا تاب رویارویی با هیچ نوع اعتراضی را ندارد. بنده خدا فکر می کرده دوربین است، یک ساعت اجازه گرفته اومده عکس و فیلم بگیرد برود. بعد دیده که ای داد بیداد! یک عده (البته نمی دانم تعدادشان اندک بوده یا اینکه هزار نفر بوده اند) معترض هم هستند و او هم که اصلا روحیه مواجه شدن با اعتراض و این جور حرف ها را ندارد. لطیف است دیگر! فقط با لنز و عکس و فیلم و میکروفن و… میانه اش خوب است. همین شده که کلنگ را به زمین گذاشته و با کوله باری از پشیمانی به جلوی دوربین ها آمده و اعلام کرده «حضور ما در جایی که موضوع ساخت این بیمارستان مورد توافق نیست، درست نبود.»**

 
*
https://freudianassociation.org/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/

**
http://www.isna.ir/fa/news/94102011251/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17731

  تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۱۷:۴۹