چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

باباجان وزیر که اصلاً از «این فرصت» برای «خانواده»اش استفاده نمی کند

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

زهرا م:

 
با حضور هاشمی، وزیر بهداشت و درمان، در نمایشگاه مطبوعات ، آن هم در غرفه اعتماد سخنان ایشان به یادم آمد:
“ به نظرم وزیر پولدار خوب است، چون وقتی پولدار باشد، خودش را وقف می کند و به هیچ چیز دیگری فکر نمی کند. در ضمن شائبه ای هم به وجود نمی آید که او می خواهد از این فرصت برای خودش، خانواده و نزدیکانش استفاده کند. وزیر پولدار بخشنده است، با دید وسیع تری نگاه می کند و در ایجاد فرصت برای دیگران، سخاوتمند است.”
شاید این دلیل خوبی باشد برای بودن هاشمی در غرفه اعتماد و حمایت او از شبکه مافیایی صتعتی و «دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان».
https://freudianassociation.org/%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15078

  تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۲۲:۰۰