دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

بابا تو اون کارتون بچگیهای ما که از تلویزیون همین کشور پخش میشد میتی کومان هم حکمش رو نشون میداد!

جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵

م.م:
این از این: «بازپرسی هم گفته بود به آنان حکمی داده نشده اما اخیرا می‌گویند تلفنی حکم گرفته بودند!!!!!!!!!!»
این هم از این: «آن آقا گفت «من خودم حکم هستم، هر کجا که باشم حکمم»!!!/ فقط نمی دانیم برای این که «هر کجا که باشد حکم باشد» چرا مجبور شد از دادسرای جرایم پزشکی به قرارگاه وزراء نقل مکان کند!!!»

بابا تو اون کارتون بچگبهای ما که از تلویزیون همین کشور پخش میشد میتی کومان هم حکمش رو نشون میداد که مامور مخصوص حاکم بزرگه… چند صد سال پیش؟!!!! یعنی چی تلفنی؟ یعنی چی من خودم حکمم؟ یعنی ما آدم نیستیم که اون حکم رو ببینیم؟! اگه لازم نیست مردم هم اون حکم رو ببینن واسه چی بهت حکم میدن پس؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24216

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۴۵