دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

بابا جان مال باباشه، دوست داره بده به آذربایجان و امارات و اینا!

دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

سمیه ر:
“در اکسپوی ۲۰۱۵ میلان «خط نستعلیق» در پاویون امارات متحده‌ی عربی معرفی شد. از سوی دیگر، کتاب نفیسی هم منتشر شده بود با نام «مینیاتور» که با همان عنوان جلد و متن ابتدایی آن، مشخص می‌کرد به معرفی هنر مینیاتور آذربایجانی می‌پردازد. این اتفاق‌ها در حالی رخ داد که در زمان برگزاری اکسپوی میلان و حتی بعد از آن، واکنش درخور توجهی از سوی مسؤولان ایرانی در اعتراض به این‌گونه اقدامات دیده نشد. »

 

بعضی “مسؤولان ایرانی”؟!
“واکنش درخور توجه”؟!

 

چه حرفا؟!
بابا جان مال باباشه، دوست داره بده به آذربایجان و امارات و اینا. شما چی کار دارید؟
مگه احمدی نژاد نبود؟ نشسته بود جایی که تابلوی بالای سرش نوشته بود “خلیج العربی”**؟! یا بقایی جانش که این همه سرمایه ها و میراث فرهنگی ما رو به باد داد. بازداشت شد، حالا هم آزاد شده. “واکنش درخور توجه” دیگه کدومه؟!

 

 

* نستعلیق نباید به نامی جز «ایران» ثبت شود

https://freudianassociation.org/%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%88/

** http://ettelaat.net/07-december/news.asp?id=25435

 

 

دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

سمیه ر:
منبع حرفم درباره آزادی بقایی رو ننوشته بودم:
http://isna.ir/fa/news/94102817084/%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=19061

  تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۶:۵۵