چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سور مقصور کاسبان روان

بابا مجتهدی که از همایون پور چلمن تر نیست!

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

سوده رخشا:

 
مطلب ” یعنی شما توقع دارید دانشگاه علامه در این زمینه از دانشگاه شهید بهشتی عقب بماند؟” را می خواندم و این ذهنم را درگیر کرد ” …قالب کردن گروه بجای کالج روانکاوی…”*
جایی که مجتهدی ادعا می کنه درش “روانکاو” شده اسمش هست:
آلمانی : Psychoanalytisches Kolleg
انگلیسی: psychoanalytic Training Group
پس چطور فارسی اش می شه: کالج روان کاوی آلمان (کللگ)”**!!
بعد از شاهنامه دزدی به سبک مجتهدی، روانکاوی دزدی به سبک مجتهدی و فروید دزدی به سبک مجتهدی باید منتظر کلاسای آموزش زبان آلمانی دزدی به سبک مجتهدی هم باشیم!

 

* https://freudianassociation.org/%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C/

 

** http://siavoushan.com/fa/siavoushan-about/therapists/21-hosein-mojtahedi.html


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15059

  تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۲۰:۵۹