سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

بازپرس جان، جناب کیانی، ناخودآگاه را کورتاژ هم نمی کنند!!!

دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵

الهام.ف:
بازپرس کیانی گفت: آخه بازرسها آنجا یک تخت دیده اند، شاید سقط جنین غیر مجاز آنجا انجام می شود؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بازپرس شعبه ۲ دادسرای جرائم پزشکی حتی درباره تخت معروف روانکاوی یا همان coach معروف هیچ چیز نشنیده و آنوقت می خواهد پایش را در کفش روانکاوی کند!!! یا این که قصد تهمت زدن و تهیه جرم پزشکی دارد!!!!

بازپرس جان، جناب کیانی
ناخودآگاه را کورتاژ هم نمی کنند!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24398

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۱۶