سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

بازپرس حسینی در صندلی اش فرور رفته بود، کوچک شده بود، نگاه می کرد و هیچ نمی گفت!

چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

سوری ا.:
سخن گفتن و یادآوری از روز ۲۳ مهر ۹۶ و واقعه کتک خوردن ما به دستور و در محضر! بازپرس ویژه مفاسد اقتصادی!! جناب بازپرس حسینی عموما در من سعی در منعقد نشدن دارد، زیرا هنوز باورم نمی شود که یک بازپرس دست به چنین کاری بزند! وقتی یاد حالت مچاله شده اش در صندلی اش می افتم باورم می شود که از اینهمه ددمنشی که به خرج داد و شعبان بی مخ ها را به جان ما شاکیان انداخت خودش هم ترسیده بود. حتی دادیارش بیشتر از او ترسیده بود و وقتی که ما را روی زمین انداخته بودند و آمده بود بالاسرمان لرزش شدید دستانش را دیدم و التماس هایش که « به خدا حکم داریم»! اما چه حکمی که نشان دادنی نبود!
اگر ذوق نویسندگی داشتم و اگر وقت اش را داشتم مو به موی آنچه یادم بود را می نوشتم زیرا حتی در چهره آن شعبان بی مخ با لباس رنگی هم لرزش لب ها و ترس را دیدم.
بازپرس حسینی در صندلی اش فرور رفته بود، کوچک شده بود، نگاه می کرد و هیچ نمی گفت!
چگونه ممکن است چنین آدمی بتواند با یک مفسده ولو کوچک مبارزه کند؟ چه برسد به مفسده های ویرانگری مثل مفسده اقتصادی!!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=43452

  تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت: ۱۳:۱۵