پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

بازپرس حسینی شروع کرد به مازندرانی حال و احوال کردن با آنها!

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

منصوره ا.:
هنوز هم ابعاد پروژه حذف فیزیکی دکتر کدیور را نفهمیده ام
https://freudianassociation.org/?p=36454
امروز از صبح که بیدار شدم این تیتر به ذهن ام می رسید.
یاد روزی افتادم که به بازپرس حسینی برای گرفتن یک گواهی ساده، بنا به دستور کارشناس دادگستری، مراجعه کردیم. وقتی که ما روی صندلی نشسته بودیم در ابتدا یک مرد جوان و سپس مرد جوان دیگری هم آمد و در صندلی های کنار میز بازپرس نشستند. بازپرس حسینی با آنها شروع کرد به مازندرانی حال و احوال کردن. بعدها فهمیدیم آن دو، دادیار بوده اند! یعنی دادیار کدام قسمت از دادسرا؟ خدا می داند ولی آمدند تا صورتجلسه سراپا کذب حسینی را امضا کنند تا برای ما پرونده جدیدی درست کنند! همان صورتجلسه ای که سه روز بعد بازپرس کشیک به یکی از کفیل ها گفته بود « این چیزها که اینجا نوشته شده برای اشرار هم نمی نویسند»!
بعد یاد این کامنت افتادم:
کار آن خانم تمام است!
https://freudianassociation.org/?p=39532
بعد یاد ذبیح زاده افتادم و تمام آن ماجراهای «بی» دادسرای جرایم پزشکی…
بعد با خودم فکر کردم واقعا اگر این پرونده سازی هاادامه همان نقشه حذف فیزیکی نباشد، پس چیست؟ خیلی اتفاقی همه این ماجراها پیش می آید؟؟!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40101

  تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت: ۱۰:۰۴