چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

بازپرس حسینی «نتیجه اخلاقی» گرفت که راه «درمان» این شکات فقط کتک و فحاشی و بازداشت است

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

متهم شماره ۸:
اولین جلسه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی –واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی- در تاریخ ۴ شهریور ۹۷ برگزار شد. [۱] دومین جلسه در تاریخ ۷ شهریور [۲] و تا امروز سومین جلسه در تاریخ ۱۰ شهریور [۳].
بازپرس حسینی خیلی فعال شده است! خیلی زحمت می کشد! تند و تند به مفاسد اقتصادی “رسیدگی” می کند! در عوض پارسال وقتی یک پرونده شکایت از ۵ مقام قضایی به او در شعبه ۳ کارکنان دولت ارجاع شد، اول از همه شکات را ترساند و تهدید کرد. بعد که دید تهدید و ارعاب برای این شاکیان بی فایده است، پرونده را بست و گذاشت کنار! بعد از ۱۶ ماه که شکات دائم پیگیری می کردند، بازپرس حسینی “نتیجه اخلاقی” گرفت که راه “درمان” این شکات فقط کتک و فحاشی و بازداشت است.
وقتی بدانید که باید یک پرونده را بررسی و رسیدگی کنید وگرنه شکات بی خیال بشو نیستند، می شود حکایت رسیدگی به پرونده شکایت اعضای انجمن فروید از ۵ مقام قضایی، که ۱۶ ماه خاک خورد، آخر هم به ضرب و شتم شاکی انجامید. اما وقتی بدانید که تمام این دستک و دمبک ها فقط یک “«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی” است، همه چیز با سرعت پیش می رود!

[۱]
https://freudianassociation.org/?p=41629
[۲]
http://hamshahrionline.ir/details/414913/Economy/commercial
[۳]
https://digiato.com/article/2018/09/01/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=42177

  تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: 13:35